Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 8 έως 11 Μαΐου 2019
Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Εργασιών: 28 Φεβρουαρίου 2019
Λήξη Προθεσμίας Αποστολής Πλήρους Κειμένου για βράβευση Εργασιών: 19 Απριλίου 2019
Ενημέρωση Αποδοχής Εργασιών: 17 Απριλίου 2019
Λήξη πρώτης περιόδου Εγγραφών: 31 Ιανουαρίου 2019
Λήξη δεύτερης περιόδου Εγγραφών: 26 Μαρτίου 2019
Λήξη τρίτης περιόδου Εγγραφών: 8 Μαΐου 2019
Δωρεάν εγγραφή για Προπτυχιακούς Φοιτητές & Άνεργους Νοσηλευτές: Μέχρι 20 Ιανουαρίου 2019

Γλώσσα

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική. Οι διαλέξεις των ξένων ομιλητών θα δοθούν στα Αγγλικά.

Μοριοδότηση

Το Συνέδριο μοριοδοτείται από την Ε.Ν.Ε. με 23 Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το Ν. 3252/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4272/2014.

Σύστημα barcode

Στο συνέδριο θα λειτουργεί σύστημα barcode για την καταμέτρηση των ωρών παρακολούθησης των συνέδρων.
Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 81867 εγκύκλιο του ΕΟΦ, είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση ποσοστού 60% επί των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος για την παραλαβή του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης.
Οι σύνεδροι θα πρέπει, σε όλη την διάρκεια διεξαγωγής του συνεδρίου, να φέρουν μαζί τους την ονομαστική ειδική κονκάρδα με τον κωδικό barcode, η οποία θα δίδεται από την επί τόπου γραμματεία του Συνεδρίου μαζί με το συνεδριακό υλικό, για να μπορούν να εισέλθουν στους συνεδριακούς χώρους και να συμμετέχουν στις εργασίες του συνεδρίου.

Έκθεση

Εκθεσιακός χώρος θα λειτουργεί όλες τις ημέρες του Συνεδρίου κατά τις ώρες των εργασιών του Συνεδρίου με Έκθεση Φαρμακευτικών Προϊόντων και
Έκθεση Βιβλίων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έλθουν σε επαφή με τη Γραμματεία του Συνεδρίου για περισσότερες πληροφορίες, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
exhibition@enne2019.gr ή στο τηλέφωνο: 210 5244760.

Οπτικοακουστικά μέσα

Όλες οι αίθουσες είναι εξοπλισμένες με:

  • Data video projector
  • Ηλεκτρονικό υπολογιστή
  • Οθόνη Προβολής
  • Laser pointer
  • Μικρόφωνα
  • Χρονόμετρο

Κλινικά Φροντιστήρια

Η συμμετοχή στα Κλινικά Φροντιστήρια, τα οποία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.enne2019.gr είναι δωρεάν μόνο για τους εγγεγραμμένους συνέδρους και απαιτείται ηλεκτρονικά δήλωση συμμετοχής στην ιστοσελίδα του συνεδρίου και για συγκεκριμένο αριθμό θέσεων απαιτείται δήλωση συμμετοχής στην επί τόπου Γραμματεία του Συνεδρίου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Γραμματεία Συνεδρίου

Σε όλη την διάρκεια διεξαγωγής του συνεδρίου, θα λειτουργεί επί τόπου γραμματεία για την εξυπηρέτηση των αναγκών των συνέδρων.