Σχεδιασμός e-poster

Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα PowerPoint (.ppt ή .pptx) για τη δημιουργία του e-poster.

Προς διευκόλυνση σας διατίθεται υπόδειγμα e- Poster το οποίο παρακαλείσθε να ακολουθήσετε προς αποφυγή αλλοιώσεων. Στο e-poster μπορείτε να συμπεριλάβετε γραφήματα καθώς και εικόνες.

Τα E- posters δεν θα πρέπει να αποστέλλονται σε “κλειδωμένη” μορφή, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ρύθμιση της κυκλικής παρουσίασης τους από την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου.

Δομή

Η δομή της παρουσίασης θα ακολουθεί τη δομή της περίληψης, δηλαδή:
Εισαγωγή, Σκοπός, Μεθοδολογία, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα

Υποβολή e-poster

Εφόσον σας ανακοινωθεί ότι η εργασία σας έχει γίνει αποδεκτή για παρουσίαση στο συνέδριο, θα πρέπει να αποστείλετε το e-poster σας ηλεκτρονικά (σε μορφή ppt ή pptx) μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση abstracts@enne2019.gr μέχρι τις 25.04.2019 αναγράφοντας ως θέμα τον νέο κωδικό τον οποίο έχει λάβει η εργασία σας τον οποίο θα βρείτε στο τελικό Επιστημονικό Πρόγραμμα του συνεδρίου το οποίο θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου.

Συνίσταται η επισύναψη και αποστολή του e-poster σε μορφή αρχείου pdf μαζί με το αρχείο ppt/pptx ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος ορθότητας εμφάνισης του αρχείου ppt/pptx από την τεχνική γραμματεία του Συνεδρίου.

Παρουσίαση e-poster

Ένας τουλάχιστον από τους συγγραφείς της κάθε εργασίας θα πρέπει να παρευρίσκεται στο σημείο παρουσίασης των E – Posters σύμφωνα με τον προγραμματισμό της οργανωτικής επιτροπής.

Η παρουσίαση των Posters θα γίνει ηλεκτρονικά, χωρίς την ανάγκη εκτύπωσης, μεταφοράς και ανάρτησης των poster στο συνεδριακό χώρο. Οι ανακοινώσεις θα προβληθούν σε οθόνες fullHD. Η διαγώνιος των οθονών είναι 42″.

Ο χρόνος παρουσίασης ορίζεται σε δέκα (5) λεπτά, χρόνο τον οποίο παρακαλείστε να τηρήσετε απαραιτήτως.