Επικοινωνία

Γραμματεία Συνεδρίου: info@enne2019.gr

Θέματα εγγραφών & κρατήσεων: registration@enne2019.gr

Θέματα περιλήψεων & εργασιών: abstracts@enne2019.gr

Θέματα χορηγιών & έκθεσης: exhibition@enne2019.gr

Θέματα μετακινήσεων: travel@enne2019.gr

210 5244760

210 5773361

210 5740083

Φαξ: 210 5740084

Διεξαγωγή Συνεδρίου

Rodos Palace Hotel

Διοργάνωση Συνεδρίου

PROOPSIS CONSULTING S.A.