Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την ηλεκτρονική εγγραφή στο συνέδριο, μπορείτε να πραγματοποίησετε επί τόπου την εγγραφή σας στην γραμματεία επί τόπου εγγραφων.