Ηλεκτρονική Υποβολή Περιλήψεων Εργασιών

Προθεσμία υποβολής περιλήψεων εργασιών 28 Φεβρουάριου 2019

[[[["field11","equal_to","\u039d\u0391\u0399"]],[["show_fields","field12"]],"and"],[[["field14","greater_than","0"]],[["show_fields","field15"]],"and"]]
1

Τα πεδία με αστερίσκο * είναι υποχρεωτικά 

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες τη φόρμα.

Σημειώστε εάν ο υπεύθυνος αλληλογραφίας της εργασίας (και ιδιοκτήτης του e-mail από το οποίο θα σταλεί η εργασία), είναι ίδιος με εκείνον που θα την παρουσιάσει:

(π.χ.Νοσηλευτής, ΜΕΘ, Γ.Ν.Α. "Η Σωτηρία")

Παρακαλούμε επιλέξτε την θεματική ενότητα στην οποία εντάσσεται η εργασία σας.
Παρακαλούμε να δηλώσετε τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης της εργασίας σας:
Η εργασία σας έχει δημοσιευθεί / ανακοινωθεί σε άλλο Συνέδριο;
Θα υποβληθεί η εργασία προς βράβευση;
Δηλώνω υπεύθυνα ότι η υποβαλλόμενη εργασία είναι αποτέλεσμα  προσωπικής μελέτης και κανένα μέρος της δεν αποτελεί αντιγραφή σύμφωνα με τα οριζόμενα από την ηθική και δεοντολογία που χαρακτηρίζει τη συγγραφή μελετών.

Για να υποβάλετε την φόρμα χρειάζεται πρώτα να επιλέξετε το αρχείο για την υποβολή εργασιών.

Σημείωση:

Σε περίπτωση που δεν λάβετε e-mail επιβεβαίωσης, εκτός του αυτοματοποιημένου, σε χρονικό διάστημα 5 ημερών, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία του συνεδρίου

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder