Πληροφορίες και φόρμες εγγραφής

Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στα Ειδικά Φροντιστήρια, Κλινικά Βιωματικά – Διαδραστικά Φροντιστήρια, Σεμινάρια και Κλινικά Φροντιστήρια, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε πραγματοποιήσει την εγγραφή σας στο συνέδριο.

Η δήλωση συμμετοχής στα Κλινικά Φροντιστήρια γίνεται μέσω ηλεκτρονικής φόρμας ενώ για ορισμένο αριθμό θέσεων θα γίνει στην επί τόπου Γραμματεία των Κλινικών Φροντιστηρίων. Οι φόρμες κλείνουν αυτόματα μόλις συμπληρωθεί ο αριθμός συμμετοχών.

Με την ολοκλήρωση των Κλινικών Φροντιστηρίων και μετά την λήξη του συνεδρίου, τα αντίστοιχα πιστοποιητικά θα αποσταλούν ηλεκτρονικά.

Σημείωση: Ελέγξτε την ώρα παρουσίασης των Φροντιστηρίων, για την αποφυγή δήλωσης φροντιστηρίων τα οποία παρουσιάζονται παράλληλες ώρες.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την ηλεκτρονική εγγραφή στα κλινικά φροντιστήρια, μπορείτε να πραγματοποίησετε επί τόπου την εγγραφή σας στην γραμματεία των Κλινικών Φροντιστηρίων.

Ειδικά Φροντιστήρια

1. Μέθοδοι μικροδιδασκαλίας και τεχνικές παρουσιάσεων σε εκπαιδευτές εκπαίδευσης νοσηλευτών

Μέθοδοι μικροδιδασκαλίας και τεχνικές παρουσιάσεων σε εκπαιδευτές εκπαίδευσης νοσηλευτών. Παρασκευή 10 Μαΐου 2019, Αίθουσα Nafsica Β, 16:00 – 19:00

Συντονισμός: Τζαννής Πολυκανδριώτης, Ευάγγελος Φραδέλος, Ελένη Χριστοδούλου

Διάρκεια: 3 ώρες

Σκοπός – Εκπαιδευτικοί στόχοι: Το κλινικό φροντιστήριο στοχεύει στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών νοσηλευτών στις εκπαιδευτικές θεωρίες της μικροδιδασκαλίας, στην εφαρμογή ορθών τεχνικών παρουσίασης εισηγήσεων και στην πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων σε σενάρια εφαρμογής μικροδιδασκαλίας. Σκοπός του φροντιστηρίου είναι η αποσαφήνιση των θεωριών της εκπαίδευσης ενηλίκων, η κατανόηση της ορθής χρήσης των εργαλείων και των τεχνικών των παρουσιάσεων και η απόκτηση εμπειριών μικροδιδασκαλίας σε εικονικό περιβάλλον εκπαίδευσης.

Πληθυσμός – στόχος: Επαγγελματίες υγείας, νοσηλευτές που θα συμμετέχουν στις εργασίες του παρόντος συνεδρίου (κατά προτεραιότητα νοσηλευτές γραφείων νοσηλευτικής εκπαίδευσης, εκπαιδευτές ενηλίκων).

2. Μελέτη περιπτώσεων ποινικής και πειθαρχικής ευθύνης νοσηλευτών

Μελέτη περιπτώσεων ποινικής και πειθαρχικής ευθύνης νοσηλευτών Παρασκευή 10 Μαΐου 2019, Αίθουσα Nefeli A, 11:00 -12:30

Συντονισμός: Γεώργιος Αρβανίτης, Απόστολος Κωτσής, Χρύσα Γιαννιούδη

Εκπαιδευτές: Ελένη Παπαγεωργίου

Διάρκεια: 1,5 ώρα

Σκοπός – Εκπαιδευτικοί στόχοι: Η εξοικείωση με την νομοθεσία σχετικά με την ποινική και την πειθαρχική ευθύνη Νοσηλευτών μέσα από πρακτικά παραδείγματα

Πληθυσμός – στόχος: Νοσηλευτές που θα συμμετέχουν στις εργασίες του παρόντος συνεδρίου

Κλινικά Βιωματικά – Διαδραστικά Φροντιστήρια

1. Στάσεις και αντιστάσεις στην αλλαγή

Στάσεις και αντιστάσεις στην αλλαγή. Πέμπτη 9.Μαΐου.2019, Αίθουσα Nafsica Α, 9:00 – 12:00

Συντονισμός: Αικατερίνη Χρόνη

Εκπαιδευτές: Γεωργία Ματράκη, Χρυσούλα Φαμέλλου

Διάρκεια: 3 ώρες

Σκοπός – Εκπαιδευτικοί στόχοι: Η αξιοποίηση των δεδομένων – εξελίξεων έτσι ώστε τα πράγματα να γίνουν καλύτερα ή διαφορετικά. Η αντιμετώπιση των αλλαγών και των αντιστάσεων σε αυτές.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

 • αποτελεσματική αντιμετώπιση των αντιστάσεων
 • δημιουργία θετικών στάσεων
 • αίτια που προκαλούν αντιστάσεις

Πληθυσμός – στόχος: Επαγγελματίες υγείας (νοσηλευτική, μαιευτική)

2. Η προσωπική ενδυνάμωση ως απάντηση στη διαχείριση εργασιακών δυσκολιών

Η προσωπική ενδυνάμωση ως απάντηση στη διαχείριση εργασιακών δυσκολιών. Πέμπτη 9 Μαΐου 2019, Αίθουσα Nafsica Β, 15:00 – 17:00

Συντονισμός / Εκπαιδευτές: Μαρία Φτάκα, Ευσταθία Αμπλιανίτη

Διάρκεια: 2 ώρες

Σκοπός – Εκπαιδευτικοί στόχοι: Η διερεύνηση του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης και η κατανόηση των παραγόντων που αθροιστικά οδηγούν σε αυτή. Η ενδυνάμωση του επαγγελματικού ρόλου των νοσηλευτών μέσω της ανάδειξης προσωπικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, αξιοποιώντας την εμπειρία της ομάδας.

Πληθυσμός – στόχος: Το σεμινάριο απευθύνεται σε νοσηλευτές εργαζομένους στο ΕΣΥ

Οργάνωση: Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων «ΔΙΟΔΟΣ»

Σεμινάρια

1. Βασικές Πρώτες Βοήθειες

Πιστοποιημένο από την ΕΕΚΑΑ

Βασικές Πρώτες Βοήθειες. Πέμπτη 9 Μαΐου 2019, Αίθουσα Nefeli A, 09:00 -12:00

Συντονισμός: Τζαννής Πολυκανδριώτης

Εκπαιδευτές: Τζαννής Πολυκανδριώτης, Αγορίτσα Κουλούρη, Σταματίνα Ιορδανοπούλου

Διάρκεια: 3 ώρες

Σκοπός – Εκπαιδευτικοί στόχοι: Η εκμάθηση της αποτελεσματικής παροχής πρώτων βοηθειών για την αντιμετώπιση των συχνότερα εμφανιζόμενων σοβαρών καταστάσεων που απειλούν τη ζωή.

Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν εξοικειωθεί και ενημερωθεί για τις αποτελεσματικές πρακτικές που δύναται να σώσουν μία ανθρώπινη ζωή.

Πληθυσμός – στόχος: Νοσηλευτές όλων των τμημάτων

Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑ)

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή σας στο σεμινάριο είναι η συμπλήρωση και αποστολή της ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΕΜΤΟΧΗΣ – ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ της Ελληνικής Εταιρείας Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑ). Αποστείλτε το αρχείο μέσω FAX 210 5740084 ή μέσω mail E-MAIL : workshops@enne2019.gr

2. Βασική Υποστήριξη της ζωής και χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή (BLS/AED)

Πιστοποιημένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC) και την ΕΕΚΑΑ

Βασική Υποστήριξη της ζωής και χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή (BLS/AED) Πέμπτη 9 Μαΐου 2019, Αίθουσα Nefeli Β, 14:30 – 19:00

Συντονισμός: Παύλος Μπακίρης, Δημήτριος Μπαρουξής

Εκπαιδευτές: Τζαννής Πολυκανδριώτης, Θωμάς Ζόβας, Χρήστος Ρουσάκης, Σάρα-Ελένη Αμπραχίμ, Σταματίνα Ιορδανοπούλου, Αλιέ Πέμπε, Γεωργία Κουτουλάκη, Σπυρίδων Σαλαμαστράκης, Ολυμπία Αναστασιάδου, Γεώργιος Μανομενίδης

Διάρκεια: 4,5 ώρες

Σκοπός – Εκπαιδευτικοί στόχοι: Η εκμάθηση των τεχνικών στην υποστήριξη της αναπνοής και της κυκλοφορίας σε θύμα καρδιακής ανακοπής έως την άφιξη της εξειδικευμένης βοήθειας. Επίσης, η εκμάθηση της τοποθέτησης θύματος με απώλεια αισθήσεων με αναπνοή σε θέση ανάνηψης και των τεχνικών αντιμετώπισης θύματος πνιγμονής.

Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν εκπαιδευτεί στην αποτελεσματική και ασφαλή υποστήριξη της ζωής, εφαρμόζοντας τον αλγόριθμο της βασικής καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης χρησιμοποιώντας με ασφάλεια των αυτόματο εξωτερικό απινιδιστή σε θύμα καρδιοαναπνευστικής ανακοπής.

Επίσης, θα μπορούν να τοποθετήσουν σε ασφαλή θέση ανάνηψης ένα θύμα με απώλεια αισθήσεων και θα έχουν εκπαιδευτεί στην αναγνώριση και αντιμετώπιση θυμάτων πνιγμονής.

Πληθυσμός – στόχος: Νοσηλευτές όλων των τμημάτων και φοιτητές

Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑ)

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή σας στο σεμινάριο είναι η συμπλήρωση και αποστολή της ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΕΜΤΟΧΗΣ – ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ της Ελληνικής Εταιρείας Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑ). Αποστείλτε το αρχείο μέσω FAX 210 5740084 ή μέσω mail E-MAIL : workshops@enne2019.gr

3. Βασική Υποστήριξη της ζωής και χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή (BLS/AED)

Πιστοποιημένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC) και την ΕΕΚΑΑ

Βασική Υποστήριξη της ζωής και χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή (BLS/AED) Παρασκευή 10 Μαΐου 2019, Αίθουσα Nefeli Β, 14:30 – 19:00

Συντονισμός: Παύλος Μπακίρης, Δημήτριος Μπαρουξής

Εκπαιδευτές: Τζαννής Πολυκανδριώτης, Θωμάς Ζόβας, Χρήστος Ρουσάκης, Σάρα-Ελένη Αμπραχίμ, Σταματίνα Ιορδανοπούλου, Αλιέ Πέμπε, Γεωργία Κουτουλάκη, Σπυρίδων Σαλαμαστράκης, Ολυμπία Αναστασιάδου, Γεώργιος Μανομενίδης

Διάρκεια: 4,5 ώρες

Σκοπός – Εκπαιδευτικοί στόχοι: Η εκμάθηση των τεχνικών στην υποστήριξη της αναπνοής και της κυκλοφορίας σε θύμα καρδιακής ανακοπής έως την άφιξη της εξειδικευμένης βοήθειας. Επίσης, η εκμάθηση της τοποθέτησης θύματος με απώλεια αισθήσεων με αναπνοή σε θέση ανάνηψης και των τεχνικών αντιμετώπισης θύματος πνιγμονής.

Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν εκπαιδευτεί στην αποτελεσματική και ασφαλή υποστήριξη της ζωής, εφαρμόζοντας τον αλγόριθμο της βασικής καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης χρησιμοποιώντας με ασφάλεια των αυτόματο εξωτερικό απινιδιστή σε θύμα καρδιοαναπνευστικής ανακοπής.

Επίσης, θα μπορούν να τοποθετήσουν σε ασφαλή θέση ανάνηψης ένα θύμα με απώλεια αισθήσεων και θα έχουν εκπαιδευτεί στην αναγνώριση και αντιμετώπιση θυμάτων πνιγμονής.

Πληθυσμός – στόχος: Νοσηλευτές όλων των τμημάτων και φοιτητές

Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑ)

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή σας στο σεμινάριο είναι η συμπλήρωση και αποστολή της ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΕΜΤΟΧΗΣ – ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ της Ελληνικής Εταιρείας Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑ). Αποστείλτε το αρχείο μέσω FAX 210 5740084 ή μέσω mail E-MAIL : workshops@enne2019.gr

4. Κριτική Σκέψη και Επιστήμες Υγείας

Κριτική Σκέψη και Επιστήμες Υγείας. Παρασκευή 10 Μαΐου 2019, Αίθουσα Executive Alpha, 9:30 – 17:30

Συντονισμός: Ιωάννα Παπαθανασίου, Ευάγγελος Φραδέλος

Διάρκεια: 8 ώρες

Σκοπός – Εκπαιδευτικοί στόχοι: Η κριτική σκέψη αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά προσόντα που θα πρέπει να διαθέτουν οι εργαζόμενοι στον 21ο αιώνα και μία βασική ικανότητα που θα πρέπει να αναπτύξουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιαστούν χρήσιμες πληροφορίες για την κριτική σκέψη και την εφαρμογή της στις επιστήμες υγείας. Επιπρόσθετα, μέσω συζήτησης και βιωματικών ασκήσεων με τους συμμετέχοντες θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη διεργασία ανάπτυξης δεξιοτήτων και διαθέσεων κριτικής σκέψης, όπως της ερμηνείας, της ανάλυσης, της αυτορύθμισης, της ευρύτητας πνεύματος, της εξαγωγής συμπερασμάτων και της λήψης κλινικών αποφάσεων.

Πληθυσμός – στόχος: Εργαζόμενοι σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς του τομέα υγείας, εργαζόμενοι σε μη κυβερνητικές οργανώσεις υγείας, καθηγητές τριτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιστημών και επαγγελμάτων υγείας, φοιτητές σχολών και τμημάτων επιστημών και επαγγελμάτων υγείας

Κλινικά Φροντιστήρια

1. Βέλτιστες πρακτικές βασισμένες σε ενδείξεις στη χορήγηση εμβολίου

Βέλτιστες πρακτικές βασισμένες σε ενδείξεις στη χορήγηση εμβολίου. Πέμπτη 9 Μαΐου 2019, Αίθουσα Nafsica Α, 16:30 – 18:30

Συντονισμός: Άννα Καυγά

Εκπαιδευτές: Ελένη Νταλή, Αναστάσιος Φάρος, Δήμητρα Τσεκούρα

Διάρκεια: 3 ώρες

Σκοπός: Η επικαιροποίηση των γνώσεων των νοσηλευτών στην τεχνική και στη βελτίωση των δεξιοτήτων κατά τη χορήγηση εμβολίου, σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα στον τομέα της Ανοσοποίησης και της πρωτογενούς πρόληψης στο πλαίσιο εφαρμογής «βέλτιστων πρακτικών»

Εκπαιδευτικοί στόχοι: Στόχος του εκπαιδευτικού φροντιστηρίου είναι οι συμμετέχοντες να καταστούν ικανοί να χρησιμοποιούν τους όρους της ανοσοποίησης, να εξοικειωθούν με τον τρόπο χορήγησης των εμβολίων, να προσεγγίσουν τις νομικές πτυχές του εμβολιασμού και να διαχειρίζονται με ασφάλεια τα εμβόλια ακολουθώντας την ψυχρή αλυσίδα μεταφοράς. Παράλληλα θα ενισχυθούν με την εκπαίδευση στις βέλτιστες πρακτικές για τη σωστή χορήγηση των εμβολίων, την καταγραφή και την παρακολούθηση των ανεπιθύμητων ενεργειών με βάση την τεκμηρίωση. Τέλος θα είναι ικανοί να ακολουθούν τις νέες στρατηγικές για τη βελτίωση του ποσοστού ανοσοποίησης του πληθυσμού για την προαγωγή της δημόσιας υγείας.

Πληθυσμός – στόχος: Νοσηλευτές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Οργάνωση: ΜΠΣ Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας, ΠΑΔΑ

2. H ορθή χορήγηση οξυγόνου και τα κατάλληλα μέσα χορήγησης ανά περίπτωση

H ορθή χορήγηση οξυγόνου και τα κατάλληλα μέσα χορήγησης ανά περίπτωση. Πέμπτη 9 Μαΐου 2019, Αίθουσα Nafsica B, 09:00 – 11:00

Συντονισμός / Εκπαιδευτές: Σάρα – Ελένη Aµπραχίµ, Μαρία Σουλαδάκη, Γεώργιος Χασόγιας

Διάρκεια: 2 ώρες

Σκοπός: Η αποκατάσταση έλλειψης οξυγόνου είναι αναμφισβήτητα η πρώτη αντιμετώπιση σε έναν πάσχοντα. Αιτίες πολλές, άλλες αναστρέψιμες και άλλες µη. Σκοπός είναι η επικαιροποίηση των γνώσεων των νοσηλευτών σχετικά με τις ενδείξεις και τις μεθόδους οξυγονοθεραπείας στο νοσοκομειακό περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη την κλινήρη εικόνα και τη βαρύτητα της κατάστασης του ασθενή

Εκπαιδευτικοί στόχοι: Μετά το τέλος του κλινικού φροντιστηρίου οι συµµετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Αντιληφθούν ότι το οξυγόνο είναι το νούµερο ένα αναγκαίο αγαθό για τον άνθρωπο
 • Αναγνωρίζουν τις καταστάσεις που χρήζουν χορήγηση οξυγόνου
 • Αντιμετώπιση υποξίας (σε πρώτο στάδιο) ή και υπεροξυγόνωσης
 • Υλικά µέτρησης ποσοστού οξυγόνου
 • Μέσα χορήγησης οξυγόνου ανά περίπτωση
 • Ορθολογιστική διαχείρισή τους

Πληθυσμός – στόχος: Νοσηλευτές & Φοιτητές νοσηλευτικής

3. Αναγνωρίζοντας το Καρδιογράφημα

Αναγνωρίζοντας το Καρδιογράφημα. Πέμπτη 9 Μαΐου 2019, Αίθουσα Nafsica B, 11:00 – 13:00

Συντονισμός / Εκπαιδευτές: Λυδία Βαλλιανάτου

Διάρκεια: 2 ώρες

Σκοπός: Η κατανόηση του φυσιολογικού καρδιογραφήματος και η αναγνώριση βραδυκαρδιών ή ταχυκαρδιών που χρήζουν αντιμετώπισης.

Εκπαιδευτικοί στόχοι: Μετά την ολοκλήρωση του κλινικού φροντιστηρίου οι συμμετέχοντες:

 • Θα αναγνωρίζουν το φυσιολογικό καρδιογράφημα
 • Θα αποκτήσουν την ικανότητα να ξεχωρίζουν τους βασικούς ηλεκτροκαρδιογραφικούς ρυθμούς.
 • Θα είναι σε θέση να εκτιμήσουν τη σοβαρότητα της ηλεκτροκαρδιογραφικής καταγραφής.

Πληθυσμός – στόχος: Απευθύνεται σε νοσηλευτές αιμοδυναμικών εργαστηρίων, καρδιολογικών μονάδων, Μ.Ε.Θ., καρδιολογικών τμημάτων και καρδιολογικών εξωτερικών ιατρείων και Τ.Ε.Π. καθώς και σε όλους τους επαγγελματίες υγείας που έχουν ενδιαφέρον για το ηλεκτροκαρδιογράφημα.

4. Ο εθισμός στο διαδίκτυο και οι περιπτώσεις παραβατικής συμπεριφοράς μεταξύ παιδιών – εφήβων – ενηλίκων. Η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Ο εθισμός στο διαδίκτυο και οι περιπτώσεις παραβατικής συμπεριφοράς μεταξύ παιδιών – εφήβων – ενηλίκων. Η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Πέμπτη 9 Μαΐου 2019, Αίθουσα Nafsica B, 13:00 – 15:00

Συντονισμός: Αγορίτσα Κουλούρη Τζαννής Πολυκανδριώτης

Εκπαιδευτές: Θεοδώρα Ανταρέλη, Μαρία Μηλάκα

Διάρκεια: 2 ώρες

Σκοπός – Εκπαιδευτικοί στόχοι: Το κλινικό φροντιστήριο στοχεύει στην πληροφόρηση και συμμετοχική μάθηση των νοσηλευτών (ως γονείς), για το φαινόμενο του εθισμού των εφήβων στο διαδίκτυο καθώς και η ανάδειξη του ρόλου τους στην ανάπτυξη και υποστήριξη προγραμμάτων πρόληψης και πρώιμης παρέμβασης. Σκοπός του φροντιστηρίου αποτελεί η ενημέρωση για τις μορφές των διαδικτυακών κινδύνων, η αποσαφήνιση των διαδικτυακών ορολογιών, η πρόληψη της εξάρτησης, η αντιμετώπιση του εθισμού και η ενημέρωση για τον γενικό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Πληθυσμός – στόχος: Επαγγελματίες υγείας, νοσηλευτές που θα συμμετέχουν στις εργασίες του παρόντος συνεδρίου

5. Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στην αντιμετώπιση και διαχείριση επιθετικής και βίαιης συμπεριφοράς ασθενών στις υπηρεσίες υγείας – Τεχνικές αποκλιμάκωσης

Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στην αντιμετώπιση και διαχείριση επιθετικής και βίαιης συμπεριφοράς ασθενών στις υπηρεσίες υγείας – Τεχνικές αποκλιμάκωσης. Πέμπτη 9 Μαΐου 2019, Αίθουσα Nafsica B, 17:00 – 19:00

Συντονισμός / Εκπαιδευτές: Γεώργιος Αβραμίδης, Αθανασία Λύτρα, Τζαννής

Διάρκεια: 2 ώρες

Σκοπός – Εκπαιδευτικοί στόχοι: Το κλινικό φροντιστήριο έχει σκοπό στην πληροφόρηση και στον προσδιορισμό των παραγόντων που συμβάλουν στην εμφάνιση επιθετικών και βίαιων συμπεριφορών εντός των υπηρεσιών υγείας. Επιπροσθέτως θα αναπτυχθούν οι συνέπειες των βίαιων συμπεριφορών και πως αυτές επηρεάζουν τους επαγγελματίες υγείας σε προσωπικό, επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο. Ακόμη, οι συμμετέχοντες μέσω role playing θα εκπαιδευτούν σε τεχνικές διαχείρισης και αποκλιμάκωσης επιθετικών και βίαιων συμπεριφορών. Στο τέλος του κλινικού φροντιστηρίου θα είναι σε θέση να αξιολογούν και να προλαμβάνουν τους παράγοντες που προκαλούν επιθετικές και βίαιες συμπεριφορές και να χρησιμοποιούν της κατάλληλες τεχνικές επικοινωνίας με σκοπό τη πρόληψη των επεισοδίων βίας.

Πληθυσμός – στόχος: Νοσηλευτές και Επαγγελματίες υγείας οι οποίοι εργάζονται σε υπηρεσίες υγείας

6. Τεχνικές συναισθηματικής απελευθέρωσης (EFT) στην επίλυση των εργασιακών συγκρούσεων

Τεχνικές συναισθηματικής απελευθέρωσης (EFT) στην επίλυση των εργασιακών συγκρούσεων. Πέμπτη 9 Μαΐου 2019, Αίθουσα Nefeli A, 12:00 – 13:00

Συντονισμός: Αντιγόνη Στοαντζίκη, Άννα Καυγά

Εκπαιδευτές: Δημήτριος Χριστόπουλος, Ευγενία Καραθανάση

Διάρκεια: 1 ώρα

Σκοπός – Εκπαιδευτικοί στόχοι: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι οι επαγγελματίες υγείας να εκφράσουν τα συναισθήματα που τους προκάλεσαν οι συγκρούσεις με συναδέλφους τους στον χώρο εργασίας, να εκπαιδευτούν στον τρόπο διαχείρισης των συναισθημάτων τους και να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στην επίλυση των διενέξεων ή και στην αποφυγή αυτών

Πληθυσμός – στόχος: Επαγγελματίες Υγείας

Οργάνωση: ΜΠΣ Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας, ΠΑΔΑ

7. Αναγνώριση τύπων καταπληξίας και έγκαιρη αντιμετώπισή τους στο ΤΕΠ

Αναγνώριση τύπων καταπληξίας και έγκαιρη αντιμετώπισή τους στο ΤΕΠ. Πέμπτη 9 Μαΐου 2019, Αίθουσα Nefeli A, 13:00 – 15:00

Συντονισμός: Αθανάσιος Χαλκιάς, Γεώργιος Καρλής, Μαρία Μυλωνά, Δημήτριος Μπαρουξής

Διάρκεια: 2 ώρες

Σκοπός – Εκπαιδευτικοί στόχοι: Σκοπός η κατανόηση της παθολογικής φυσιολογίας των τύπων της καταπληξίας και των καταστάσεων χαμηλής ροής και η βελτίωση των θεραπευτικών στρατηγικών σε ό,τι αφορά την έγκαιρη αντιμετώπισή τους από τους επαγγελματίες υγείας, που ασχολούνται καθημερινά και άμεσα με αυτές στο ΤΕΠ.

Επιμέρους στόχοι η ευαισθητοποίηση του νοσηλευτικού δυναμικού στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο- καθώς ο ρόλος τους αναγνωρίζεται πολύτιμος- όπως και η ενεργός ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης και ιδεών εξυπηρετούμενη από τη διαδραστικότητα του προτεινόμενου φροντιστηρίου με ενδεικτικά κλινικά περιστατικά.

Πληθυσμός – στόχος: νοσηλευτές όλων των τμημάτων

Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑ)

8. Διαχείριση ασθενών σε γενικά τμήματα νοσοκομείου

Διαχείριση ασθενών σε γενικά τμήματα νοσοκομείου. Πέμπτη 9 Μαΐου 2019, Αίθουσα Nefeli A, 15:00 – 17:00

Συντονισμός: Δημήτριος Μπαρουξής

Εκπαιδευτές: Στυλιανός-Σέργιος Χατζηιωάννου, Μαρία Λαχανά, Αφροδίτη Αγγελινά

Διάρκεια: 2 ώρες

Σκοπός – Εκπαιδευτικοί στόχοι: Η εκμάθηση της αποτελεσματικής συνεχούς αξιολόγησης των εν δυνάμει βαρέων πασχόντων ασθενών και της άμεσης νοσηλευτικής παρέμβασης έως την άφιξη της ιατρικής βοήθειας.

Στο τέλος του κλινικού φροντιστηρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν εξοικειωθεί με τις τεχνικές και μη δεξιότητες της εκτίμησης των νοσηλευόμενων ασθενών και της έγκαιρης δράσης των νοσηλευτών σε διεπιστημονικό επίπεδο κατά τη διάρκεια της νοσηλευτικής πράξης.

Πληθυσμός – στόχος: Φοιτητές Νοσηλευτικής

Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑ)

9. Η παρακινητική συνέντευξης (Motivational interviewing) ως εργαλείο για την τροποποίηση συμπεριφοράς

Η παρακινητική συνέντευξης (Motivational interviewing) ως εργαλείο για την τροποποίηση συμπεριφοράς. Πέμπτη 9 Μαΐου 2019, Αίθουσα Nefeli B, 10:30 – 14:30

Συντονισμός: Θεοδώρα Καυκία

Εκπαιδευτές: Γεώργιος Κριτσωτάκης

Διάρκεια: 4 ώρες

Σκοπός – Εκπαιδευτικοί στόχοι: Η κατάχρηση αλκοόλ και η χρήση ουσιών είναι σημαντικά αλλά τροποποιήσιμα προβλήματα δημόσιας υγείας. Ο καθολικός έλεγχος δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα άτομα να μπορούν να δεχτούν παρέμβαση, εφ’ όσον την χρειάζονται. Ο έλεγχος, η σύντομη παρέμβαση και η παραπομπή στη θεραπεία (SBIRT) είναι μια πρακτική που βασίζεται σε σύγχρονη βιβλιογραφική τεκμηρίωση με σκοπό τον εντοπισμό ατόμων που κινδυνεύουν από διαταραχές αλκοόλ και χρήσης ουσιών και την παροχή υπηρεσιών έγκαιρης παρέμβασης και θεραπείας. Τα κύρια εκπαιδευτικά συστατικά του SBIRT είναι τρία και περιλαμβάνουν: 1) τη διαλογή χρησιμοποιώντας σταθμισμένα εργαλεία διερεύνησης της χρήσης αλκοόλ και ουσιών, 2) σύντομη παρέμβαση χρησιμοποιώντας την παρακινητική συνέντευξη, και 3) την παραπομπή σε θεραπεία, εφ’ όσον χρειάζεται. Η παρακινητική συνέντευξη είναι μια ισχυρή προσέγγιση που εστιάζει στην προαγωγή της αυτό-διαχείρισης των ατόμων. Το προτεινόμενο κλινικό φροντιστήριο θα επιτρέψει στους Νοσηλευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας να εφαρμόσουν την SBIRT στην καθημερινή κλινική πράξη.

Μετά το εργαστήριο, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

 • Γνωρίζουν τον επιπολασμό της χρήσης ουσιών και του ρόλου του ελέγχου, της σύντομης παρέμβασης και της παραπομπής στη θεραπεία (SBIRT) για τη μείωση των συμπεριφορών διακινδύνευσης για την υγεία.
 • Κατανοούν και εφαρμόζουν τις τρεις κύριες διαδικασίες του SBIRT.
 • Γνωρίζουν τα βασικά σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία για τον έλεγχο χρήσης αλκοόλ και άλλων ουσιών.

Πληθυσμός – στόχος: Νοσηλευτές και επαγγελματίες υγείας

10. Οργανωσιακή Κουλτούρα, η αδήριτη αλλαγή στις Υπηρεσίες Υγείας

Οργανωσιακή Κουλτούρα, η αδήριτη αλλαγή στις Υπηρεσίες Υγείας. Παρασκευή 10 Μαΐου 2019, Αίθουσα Nefeli Α, 9:00 – 11:00

Συντονισμός: Αγορίτσα Κουλούρη

Εκπαιδευτές: Αγορίτσα Κουλούρη, Μαρία Μηλάκα

Διάρκεια: 2 ώρες

Σκοπός – Εκπαιδευτικοί στόχοι: Πρόκειται για ένα ειδικό φροντιστήριο πολύπλευρης στόχευσης καθώς περιλαμβάνει τόσο τη γνωριμία με τους ορισμούς και τα χαρακτηριστικά της οργανωσιακής κουλτούρας, όσο και την τυπολογία των συστημάτων της στις Υπηρεσίες Υγείας. Οι ασκήσεις διερεύνησης της κουλτούρας των υγειονομικών σχηματισμών των συμμετεχόντων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του. Σκοπός του είναι η αποσαφήνιση των παρατηρούμενων δυσλειτουργιών στις Υπηρεσίες Υγείας, και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα, καθώς και ο τρόπος που η οργανωσιακή κουλτούρα ενός οργανισμού μπορεί να επηρεάσει θετικά τη λειτουργία του, επιφέροντας μια μορφή επιθυμητής σταθερότητας σε αυτόν.

Πληθυσμός – στόχος: Απευθύνεται σε νοσηλευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας συμμετέχοντες στις εργασίες του παρόντος συνεδρίου

11. Διαχείριση Αεραγωγού-Χρήση Υπεργλωττιδικών Συσκευών 2ης γενιάς

Διαχείριση Αεραγωγού-Χρήση Υπεργλωττιδικών Συσκευών 2ης γενιάς. Παρασκευή 10 Μαΐου 2019, Αίθουσα Nefeli Α, 16:00 – 19:00

Συντονισμός: Μαρία Κοκολάκη

Εκπαιδευτές: Μαρία Κοκολάκη, Αγγελική Μπαϊρακτάρη

Διάρκεια: 3 ώρες

Σκοπός – Εκπαιδευτικοί στόχοι: Η εκμάθηση της εξασφάλισης και της διατήρησης του Αεραγωγού ως καθημερινή πρακτική στην Επείγουσα Νοσηλευτική πράξη.
Στο τέλος του κλινικού φροντιστηρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν εξοικειωθεί με την χρήση των νέων συσκευών και με τις τεχνικές διαχείρισης του Αεραγωγού.

Πληθυσμός – στόχος: Νοσηλευτές ΤΕΠ, ΜΕΘ, Αναισθησιολογικού και τμημάτων

Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑ)

12. Δύσκολοι Ασθενείς του ΟΚΑΝΑ – Ιδιαιτερότητες νοσηλευτικής φροντίδας των εξαρτημένων σε κλινικές γενικών νοσοκομείων

Δύσκολοι Ασθενείς του ΟΚΑΝΑ – Ιδιαιτερότητες νοσηλευτικής φροντίδας των εξαρτημένων σε κλινικές γενικών νοσοκομείων. Παρασκευή 10 Μαΐου 2019, Αίθουσα Nefeli Β, 9:00 – 10:00

Συντονισμός / Εκπαιδευτές: Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Βασίλειος Σταυρόπουλος

Διάρκεια: 1 ώρες

Σκοπός – Εκπαιδευτικοί στόχοι: Σκοπός είναι να περιγραφούν τα στάδια αντιμετώπισης του ασθενή (χρήστη) κατά την εισαγωγή και την νοσηλεία του σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Περιγράφεται επίσης το προφίλ των εξαρτημένων του ΟΚΑΝΑ.

Αναφέρονται οι κατάλληλοι χειρισμοί κατά την επαφή μαζί τους. Δίνονται κλινικές οδηγίες για την αντιμετώπιση του στερητικού συνδρόμου και της τοξίκωσης (overdose). Περιγράφονται δεδομένα συννοσυρότητας όσον αφορά την σωματική και την ψυχική υγεία των χρηστών, οι κίνδυνοι της επαγγελματικής έκθεσης και τρόποι προστασίας του υγειονομικού προσωπικού.

Τέλος, περιγράφονται οι βέλτιστες πρακτικές αποκλιμάκωσης της βίας, παρέμβασης στην κρίση και μείωσης της βλάβης, σύμφωνα με τις οδηγίες διεθνών οργανισμών

Πληθυσμός – στόχος: Απευθύνεται σε νοσηλευτές και λοιπούς επαγγελματίες υγείας

13. Η σωστή μέτρηση σακχάρου αίματος στον υπολογισμό της ινσουλίνης και στην καλή ρύθμιση του Σ.Δ.τ.1 στα παιδιά

Η σωστή μέτρηση σακχάρου αίματος στον υπολογισμό της ινσουλίνης και στην καλή ρύθμιση του Σ.Δ.τ.1 στα παιδιά. Παρασκευή 10 Μαΐου 2019, Αίθουσα Nefeli B, 10:15 – 11:00

Συντονισμός: Πηνελόπη Ντζιλέπη

Εκπαιδευτές: Πηνελόπη Ντζιλέπη, Βασιλική Λούβαρη

Διάρκεια: 45 λεπτά

Σκοπός – Εκπαιδευτικοί στόχοι: Διεθνείς μελέτες αναφέρουν σημαντικά λάθη στην τεχνική μέτρησης σακχάρου. Μια διαδικασία που οι περισσότεροι νοσηλευτές θεωρούν απλή και εύκολη. Έχουν παρατηρηθεί πολλά περιστατικά υπογλυκαιμιών, ιδίως σε παιδιά, που οφείλονται σε κακό υπολογισμό χορηγούμενης ινσουλίνης λόγω λαθεμένης ένδειξης στον μετρητή σακχάρου. Σκοπός αυτού του φροντιστηρίου είναι όλοι οι συμμετέχοντες να μάθουν τη σημασία της σωστής τεχνικής μέτρησης σακχάρου και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Οι υπάρχουσες γνώσεις θα αξιολογηθούν με ερωτηματολόγια ώστε να βελτιωθεί η τεχνική που ήδη χρησιμοποιείται. Στο τέλος του κλινικού φροντιστηρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν σωστά την τεχνική μέτρησης σακχάρου στους ασθενείς με διαβήτη.

Πληθυσμός – στόχος: Σχολικοί Νοσηλευτές και νοσηλευτές που εργάζονται σε παιδιατρικές κλινικές, νοσηλευτές συμμετέχοντες στο συνέδριο

14. Νοσηλευτική ευθύνη στη χορήγηση Αναστολέων της Τυροσινικής Κινάσης(TKIs)

Νοσηλευτική ευθύνη στη χορήγηση Αναστολέων της Τυροσινικής Κινάσης(TKIs). Παρασκευή 10 Μαΐου 2019, Αίθουσα Nefeli B, 11:00 – 12:00

Συντονισμός / Εκπαιδευτές: Παρασκευή – Μαρία Πράπα

Διάρκεια: 1 ώρα

Σκοπός – Εκπαιδευτικοί στόχοι: Το κλινικό φροντιστήριο στοχεύει στην πληροφόρηση των Νοσηλευτριών/Νοσηλευτών σχετικά με τα νέα δεδομένα για την διαχείριση ασθενών που λαμβάνουν θεραπεία με αναστολείς της τυροσινικής κινάσης (TKIs) και στις ανεπιθύμητες ενέργειες/ παρενέργειες που τυχόν εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Σκοπό του φροντιστηρίου αποτελεί η εκπαίδευση των Νοσηλευτριών/Νοσηλευτών στην αναγνώριση και διαχείριση των ανεπιθύμητων ενεργειών/παρενεργειών καθώς και στην πληροφόρηση των ασθενών για την πιθανή εμφάνισή τους.

Πληθυσμός – στόχος: Νοσηλεύτριες/ Νοσηλευτές που εργάζονται σε Ογκολογικά Τμήματα και που θα συμμετέχουν στις εργασίες του παρόντος συνεδρίου.

15. Διαδραστική Βρογχοσκόπηση

Διαδραστική Βρογχοσκόπηση. Παρασκευή 10 Μαΐου 2019, Αίθουσα Nefeli B, 12:30 – 14:30

Συντονισμός: Αικατερίνη Μανούσου, Ευσταθία Μαριδάκη

Εκπαιδευτές: Νικόλαος Μπαλταγιάννης, Νικόλαος Μπολάνος, Έλλη Παπαδοπούλου, Ευφροσύνη Παυλίδου, Δημήτριος Αναγνωστόπουλος, Ευσταθία Μαριδάκη

Διάρκεια: 2 ώρες

Σκοπός: Οι εξελίξεις της πληροφορικής αλλά και το ευρύ φάσμα εφαρμογών και άλλων νεότερων βρογχοσκοπικών τεχνικών, έχουν δώσει τα τελευταία χρόνια τεράστια ώθηση στο πεδίο της επεμβατικής και θεραπευτικής βρογχοσκόπησης, ανοίγοντας σημαντικούς δίαυλους για την αντιμετώπιση πολλών ασθενειών.

Εκπαιδευτικοί στόχοι: Εκπαίδευση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στην χρήση, πλύση και φύλαξη βρογχοσκοπίου. Συζήτηση για τις βασικές αρχές και την διαδικασία βρογχοσκόπησης, την νοσηλευτική παρέμβαση, την αναισθησιολογική υποστήριξη και τις ουσίες φαρμακευτικής απολύμανσης βρογχοσκοπίου.

Πληθυσμός – στόχος: Νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό

16. Σχεδιασμός και υλοποίηση των Προγραμμάτων Ταχείας Ανάρρωσης (Enhanced Recovery Programs after Surgery - ERAS) ασθενών που θα υποβληθούν σε μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις

Σχεδιασμός και υλοποίηση των Προγραμμάτων Ταχείας Ανάρρωσης (Enhanced Recovery Programs after Surgery – ERAS) ασθενών που θα υποβληθούν σε μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις. Σάββατο 11 Μαΐου 2019, Αίθουσα Nafsica A, 11:30 – 13:30

Συντονισμός: Γεωργία Φασόη, Μάρθα Κελέση

Εκπαιδευτές: Ευγενία Βλάχου, Μαρία Μπουραζάνη

Διάρκεια: 2 ώρες

Σκοπός: Η κατανόηση και η εκμάθηση των ενεργειών που απαιτούνται για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός προγράμματος ERAS ως μέρος της καθημερινής περιεγχειρητικής κλινικής πρακτικής.

Εκπαιδευτικοί στόχοι: Στο τέλος του κλινικού φροντιστηρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν εξοικειωθεί με τον σχεδιασμό των προγραμμάτων ERAS και θα μπορούν να τα εφαρμόσουν στην περιεγχειρητική φροντίδα.

Πληθυσμός – στόχος: Νοσηλευτές που εργάζονται σε χειρουργικές κλινικές ή αναισθησιολογικά τμήματα.

17. Μαθαίνοντας τις λειτουργίες και τη χρήση του απινιδιστή

Μαθαίνοντας τις λειτουργίες και τη χρήση του απινιδιστή. Σάββατο 11 Μαΐου 2019, Αίθουσα Nafsica Β, 9:00 – 11:00

Συντονισμός: Ανδριάνα Θεοδωροπούλου, Αγάπη Κωνσταντινίδου

Εκπαιδευτές: Λυδία Βαλλιανάτου, Ευαγγελία Σιγάλα, Ευαγγελία Σταματοπούλου

Διάρκεια: 2 ώρες

Σκοπός: Η εκμάθηση των διαφορετικών λειτουργιών του απινιδιστή (απινίδωση, καρδιομετατροπή, βηματοδότηση), μέσα από την αντιμετώπιση διαφορετικών καρδιολογικών παθολογικών καταστάσεων.

Εκπαιδευτικοί στόχοι: Μετά την ολοκλήρωση του κλινικού φροντιστηρίου οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση :

 • να αναγνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες του απινιδιστή
 • να μάθουν να χρησιμοποιούν σωστά τον απινιδιστή ανάλογα με το καρδιολογικό επείγον
 • να μπορούν να διαχειριστούν χωρίς άγχος καρδιολογικές καταστάσεις που απαιτούν τη χρήση του απινιδιστή

Πληθυσμός – στόχος: Απευθύνεται σε νοσηλευτές Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, Καρδιολογικών Τμημάτων, Καρδιολογικών Μονάδων και ΜΕΘ, Αιμοδυναμικών Εργαστηρίων, Καρδιολογικών Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, φοιτητές καθώς και σε όλους τους επαγγελματίες υγείας που έχουν ενδιαφέρον για τον καρδιολογικό άρρωστο.

18. Άμεση Υποστήριξη της ζωής: ανανεώνοντας τις γνώσεις

Άμεση Υποστήριξη της ζωής: ανανεώνοντας τις γνώσεις. Σάββατο 11 Μαΐου 2019, Αίθουσα Nafsica Β, 11:30 – 13:30

Συντονισμός: Γεώργιος Λάτσιος

Εκπαιδευτές: Λυδία Βαλλιανάτου, Ευαγγελία Σιγάλα, Ευαγγελία Σταματοπούλου

Διάρκεια: 2 ώρες

Σκοπός: Η εισαγωγή και η ανανέωση των γνώσεων και δεξιοτήτων της Άμεσης Υποστήριξης της Ζωής.

Εκπαιδευτικοί στόχοι: Μετά την ολοκλήρωση του κλινικού φροντιστηρίου οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση :

 • να αναγνωρίζουν ένα θύμα ανακοπής
 • να αναγνωρίζουν έναν ασθενή που καταρρέει
 • να μάθουν να χρησιμοποιούν σωστά τον απινιδιστή ανάλογα με το καρδιολογικό επείγον
 • να μπορούν να διαχειριστούν έναν ασθενή που καταρρέει

Πληθυσμός – στόχος: Απευθύνεται σε νοσηλευτές Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, Καρδιολογικών Τμημάτων, Καρδιολογικών Μονάδων και ΜΕΘ, Αιμοδυναμικών Εργαστηρίων, Καρδιολογικών Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, φοιτητές καθώς και σε όλους τους επαγγελματίες υγείας που έχουν ενδιαφέρον για τον καρδιολογικό άρρωστο.

Οργάνωση: Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία

Workshop

1. Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας στο σχολείο της Ε.Ν.Ε.: Εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ρόδου

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας στο σχολείο της Ε.Ν.Ε.: Εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ρόδου Τετάρτη 8 Μαΐου 2019, Αίθουσα Nafsica Α, 14:30 – 17:30

Συντονισμός: Τζαννής Πολυκανδριώτης

Εκπαιδευτές: Έλενα Αλιχανίδου, Ολυμπία Αναστασιάδου

Διάρκεια: 3 ώρες

Σκοπός – Εκπαιδευτικοί στόχοι: Το ειδικό φροντιστήριο στοχεύει να καλύψει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν σε τυχόν ατυχήματα στο σχολικό περιβάλλον ή και στο χώρο ζωής τους και να τους οπλίσει με τις απαραίτητες εκείνες γνώσεις για να αντιμετωπίσουν προκλήσεις διασφαλίζοντας την υγεία των μαθητών. Παράλληλα, σε μία εποχή όπου η αποξένωση μεταξύ των ανθρώπων έχει αυξηθεί, το πρόγραμμα αυτό προσφέρει ευκαιρίες και κατάλληλα ερεθίσματα για ευαισθητοποίηση και προσφορά προς τον συνάνθρωπο σε περίπτωση ανάγκης.

Πληθυσμός – στόχος: Εκπαιδευτικοί από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρόδου.

2. Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας στο σχολείο της Ε.Ν.Ε.: Εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ρόδου

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας στο σχολείο της Ε.Ν.Ε.: Εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ρόδου Τετάρτη 8 Μαΐου 2019, Αίθουσα Nafsica B, 14:30 – 17:30

Συντονισμός: Αγορίτσα Κουλούρη

Εκπαιδευτές: Μαρία Μηλάκα, Ειρήνη Κολώνια

Διάρκεια: 3 ώρες

Σκοπός – Εκπαιδευτικοί στόχοι: Το ειδικό φροντιστήριο στοχεύει να καλύψει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν σε τυχόν ατυχήματα στο σχολικό περιβάλλον ή και στο χώρο ζωής τους και να τους οπλίσει με τις απαραίτητες εκείνες γνώσεις για να αντιμετωπίσουν προκλήσεις διασφαλίζοντας την υγεία των μαθητών. Παράλληλα, σε μία εποχή όπου η αποξένωση μεταξύ των ανθρώπων έχει αυξηθεί, το πρόγραμμα αυτό προσφέρει ευκαιρίες και κατάλληλα ερεθίσματα για ευαισθητοποίηση και προσφορά προς τον συνάνθρωπο σε περίπτωση ανάγκης.

Πληθυσμός – στόχος: Εκπαιδευτικοί από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρόδου.

3. Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας στο σχολείο της Ε.Ν.Ε.: Εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ρόδου

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας στο σχολείο της Ε.Ν.Ε.: Εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ρόδου Τετάρτη 8 Μαΐου 2019, Αίθουσα Nefeli A, 14:30 – 17:30

Συντονισμός: Ειρήνη Κολώνια

Εκπαιδευτές: Σταματίνα Ιορδανοπούλου

Διάρκεια: 3 ώρες

Σκοπός – Εκπαιδευτικοί στόχοι: Το ειδικό φροντιστήριο στοχεύει να καλύψει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν σε τυχόν ατυχήματα στο σχολικό περιβάλλον ή και στο χώρο ζωής τους και να τους οπλίσει με τις απαραίτητες εκείνες γνώσεις για να αντιμετωπίσουν προκλήσεις διασφαλίζοντας την υγεία των μαθητών. Παράλληλα, σε μία εποχή όπου η αποξένωση μεταξύ των ανθρώπων έχει αυξηθεί, το πρόγραμμα αυτό προσφέρει ευκαιρίες και κατάλληλα ερεθίσματα για ευαισθητοποίηση και προσφορά προς τον συνάνθρωπο σε περίπτωση ανάγκης.

Πληθυσμός – στόχος: Εκπαιδευτικοί από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρόδου.