Παρουσίαση Επιστημονικών Εργασιών

Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του τρόπου παρουσίασης των ανακοινώσεων, είτε προφορικών είτε ηλεκτρονικά αναρτημένων, αναλόγως του διατιθέμενου χρόνου και χώρου.

Οι σύνεδροι που υπέβαλαν εργασία θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά για την αποδοχή, τον τρόπο, το χώρο και το χρόνο παρουσίασης της εργασίας τους.

Προφορικές Ανακοινώσεις

Ο χρόνος παρουσίασης ορίζεται σε δέκα (10) λεπτά συμπεριλαμβανομένων των ερωτήσεων, χρόνο τον οποίο παρακαλείστε να τηρήσετε απαραιτήτως.
Προς διευκόλυνση των ομιλητών θα υπάρχει ρολόι με αντίστροφη μέτρηση χρόνου.

Χρήσιμες πληροφορίες:

  • Παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα PowerPoint (.ppt ή .pptx) για τη δημιουργία της παρουσίασης σας.
  • Το αρχείο της παρουσίασης θα παραδίδεται τουλάχιστον μισή ώρα πριν την έναρξη της παρουσίασης στην Τεχνική Γραμματεία η οποία θα λειτουργεί σε κάθε αίθουσα.

Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-poster)

Γενικές Πληροφορίες

Η παρουσίαση των Posters θα γίνει ηλεκτρονικά, χωρίς την ανάγκη εκτύπωσης, μεταφοράς και ανάρτησης τους στον χώρο.

Ο χρόνος παρουσίασης ορίζεται σε πέντε (5) λεπτά, χρόνο τον οποίο παρακαλείστε να τηρήσετε απαραιτήτως. Ένας τουλάχιστον από την συγγραφική ομάδα της κάθε εργασίας θα πρέπει να παρευρίσκεται στο σημείο παρουσίασης των E-Poster σύμφωνα με τον προγραμματισμό της οργανωτικής
επιτροπής.

Χρήσιμες πληροφορίες:

  • Παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα PowerPoint (.ppt ή .pptx) για τη δημιουργία της παρουσίασης σας.
  • Σχετικό υπόδειγμα e- Poster θα σας αποσταλεί μέσω μειλ και θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου.
  • Παρακαλείσθε να τηρήσετε τους χρόνους που θα σας δοθούν για την αποστολή του e-poster σας στην γραμματεία του συνεδρίου.