Κατηγορία εγγραφήςέως 31/1έως 26/3έως 8/5
Μέλη ΕΝΕ90 €120 €160 €
Μη Μέλη ΕΝΕ / Άλλοι
Επαγγελματίες Υγείας
150 €180 €200 €
Προπτυχιακοί Φοιτητές*
& Άνεργοι Νοσηλευτές
20 €30 €50 €

Στην εγγραφή περιλαμβάνονται:

  • Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
  • Πιστοποιητικό κλινικών Φροντιστηρίων
  • Συνεδριακό Υλικό (τσάντα, μπλοκ, στυλό κ.λ.π.)
  • Διαλείμματα – καφέ
  • Εναρκτήρια Τελετή

* Στην κατηγορία εγγραφής Προπτυχιακοί Φοιτητές & Άνεργοι Νοσηλευτές, στο δικαίωμα συμμετοχής δεν περιλαμβάνεται η πρόσκληση για τη δεξίωση της Εναρκτήριας Τελετής. Οι φοιτητές (1ο πτυχίο), χρειάζεται να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους προσκομίζοντας τη φοιτητική τους ταυτότητα ή πάσο ή βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτούν, ενώ οι άνεργοι νοσηλευτές την αντίστοιχη κάρτα ανεργίας.

  • Το Δικαίωμα Συμμετοχής στο Συνέδριο δεν επιστρέφεται.
  • Κατά την τιμολόγηση εταιρειών το Δικαίωμα Συμμετοχής επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%.

Σύστημα barcode

Στο συνέδριο θα λειτουργεί σύστημα barcode για την καταμέτρηση των ωρών παρακολούθησης των συνέδρων.
Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 81867 εγκύκλιο του ΕΟΦ, είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση ποσοστού 60% επί των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος για την παραλαβή του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης.
Οι σύνεδροι θα πρέπει, σε όλη την διάρκεια διεξαγωγής του συνεδρίου, να φέρουν μαζί τους την ονομαστική ειδική κονκάρδα με τον κωδικό barcode, η οποία θα δίδεται από την επί τόπου γραμματεία του Συνεδρίου μαζί με το συνεδριακό υλικό, για να μπορούν να εισέλθουν στους συνεδριακούς χώρους και να συμμετέχουν στις εργασίες του συνεδρίου.